Урилга
Урилга
2020-04-05

     Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь хэвлэлийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгж байгууллагуудын судалгааг 2019 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийг хүртэл хүлээн авч байгаа тул байгууллагууд танилцуулага, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар болон холбогдох бусад баримтыг Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар 101 тоот гэсэн хаягаар ирүүлнэ үү.

X