Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн сургалтын байгууллагуудын нэрс
Сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн сургалтын байгууллагуудын нэрс
2019-12-09

       Сургалтын байгууллагууд хуваарийн дагуу аймаг, дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэстэй гэрээ байгуулан хамтран ажиллана уу.

 

X