Санал авч байна
Санал авч байна
2020-08-05

Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлан хүлээн авах, хянах, баталгаажуулах журам боловсруулж санал авахаар танилцуулж байна.

2018-03-19    Журмын төсөлтэй  танилцаад,  саналаа  enhtur.b@ndaatgal.mn,  sbg@naadtgal.mn  хаягаар ирүүлнэүү.

Төслийг хавсралт хэсгээс татаж авна уу. 

Хавсралт файл

"Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тайлан хүлээн авах, хянах, баталгаажуулах журам"

X