Үдийн цайны цагаар нийгмийн даатгалын үйлчилгээ үзүүлж эхэллээ
Үдийн цайны цагаар нийгмийн даатгалын үйлчилгээ үзүүлж эхэллээ
2020-07-15

Иргэд, даатгуулагчдад нийгмийн даатгалын үйлчилгээг чирэгдэлгүй, шуурхай, тасралтгүй хүргэх зорилгоор Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын шийдвэрээр аймаг, дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсүүд 2018 оны 02 сарын 01-ны өдрөөс эхлэн үдийн цайны завсарлагаагүйгээр нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэхээр боллоо.

 

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X