Олон улсын үйл ажиллагаа, чадвар алдалт, эрүүл мэндийн ангилал /ICF/-аар дотоод сургалт зохион байгууллаа
Олон улсын үйл ажиллагаа, чадвар алдалт, эрүүл мэндийн ангилал /ICF/-аар дотоод сургалт зохион байгууллаа

       Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комисс 2018 оны 01дүгээр сарын 23-ны өдөр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг- Эрүүл мэндийн газартай хамтран Олон улсын үйл ажиллагаа, чадвар алдалт, эрүүл мэндийн  ангилал /ICF/-ыг танилцуулах дотоод сургалт зохион байгуулав.

       Манай Улсад Олон Улсын Өвчний 10-р ангиллыг (International Statistical Classification of Deseases and Related Health Problems. Tenth Revision, товч нэршил: ICD-10) хэрэглэж хэвшээд багагүй хугацаа өнгөрч байгаа билээ. Зөвхөн онош дээр тулгуурлаж эмчилгээ үйлчилгээний төлөвлөгөөг зохиох, эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэх хоногийг тогтоох, асаргаа сувилгааны түвшинг тодорхойлох, үйл ажиллагааны хувьд тавилан ямар байхыг урьдчилан хэлэх боломжгүй. Цаашилбал тухайн хүн маань хэзээ эргэж ажилдаа орж болох вэ, нийгмийн амьдралд яаж хэрхэн оролцох вэ, чадвар алдалтын үр нөлөөг хэрхэн хэмжих вэ зэрэг асуудал тулгарсаар байна. Иймд өвчний оношийн ангиллаар эрүүл мэндтэй холбоотой төлөвлөгөөг боловсруулах, менежментийг хийх боломжгүй юм.

       Олон улсын үйл ажиллагаа, чадвар алдалт, эрүүл мэндийн  ангилал /ICF/ нь үндсэндээ эрүүл мэндийн салбар болон эрүүл мэндтэй холбоотой салбарын ангилал мэт боловч нийгмийн даатгал, хөдөлмөр эрхлэлт, боловсрол, эдийн засаг, нийгмийн бодлого, аюулгүй байдал, хууль эрхийн баримт бичиг гаргах, хүрээлэн буй орчны өөрчлөлт хийх зэрэгт ашиглагдах боломжтой.

       Сургалт хийгдсэнээр Олон улсын үйл ажиллагаа, чадвар алдалт, эрүүл мэндийн  ангилал /ICF/-ын талаар анхан шатны мэдлэгтэй болов.

       Цаашид Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комисс нь хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтоох үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох чиглэлээр олон талт үйл ажиллагааг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна. 

 

НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ ЭМНЭЛЭГ  ХӨДӨЛМӨРИЙН МАГАДЛАХ ТӨВ КОМИСС

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X