Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос туршлага солилцох уулзалт зохион байгуулав
Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос туршлага солилцох уулзалт зохион байгуулав
2017-11-14

       Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос Төв аймгийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисс, Эмнэлэг хяналтын комиссын үйл ажиллагаа, даатгуулагч (иргэн)-ийн ердийн өвчин, ахуйн болон үйлдвэрлэлийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ, хугацаа, хөдөлмөрийн тусгай нөхцөл тогтоох асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэж байгаатай танилцаж туршлага солилцох, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, цаашид авах арга хэмжээний чиглэл тогтоох зорилгоор туршлага солилцох уулзалтыг 2017 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдөр зохион байгуулав.

       Уулзалтад Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын нарийн бичгийн дарга, магадлагч эмч нар, нийслэлийн дүүргүүдийн болон Мэргэжлээс шалтгаалах өвчний салбар комиссын гишүүдийн төлөөлөл нийт 30 орчим эмч, мэргэжилтнүүд оролцов.

       Уулзалтын үеэр Төв аймгийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсийн дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын магадлагч эмч Ж.Оюунчимэг, Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний хэлтсийн мэргэжилтэн И.Батсайхан нар Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын үйл ажиллагаа, ХХҮХ-ээс хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулан зохион байгуулж буй ажил, үйлчилгээний талаар мэдээлэл өгөв.

       Туршлага солилцох уулзалтад оролцсон эмч, мэргэжилтнүүд эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын ажлыг сайжруулах арга замын талаар харилцан ярилцаж, туршлага солилцов.

 

 

ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ

ЭМНЭЛЭГ ХӨДӨЛМӨРИЙН МАГАДЛАХ ТӨВ КОМИСС

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X