Элэгний с вирусийн идэвхжил тодорхойлох шинжилгээг чанартай, хүртээмжтэй зохион байгуулах чиглэлээр лабораториудтай зөвлөлдлөө
Элэгний с вирусийн идэвхжил тодорхойлох шинжилгээг чанартай, хүртээмжтэй зохион байгуулах чиглэлээр лабораториудтай зөвлөлдлөө

“Элэг бүтэн Монгол” хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулж буй элэгний С вирусийн идэвхжил тодорхойлох шинжилгээг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлж, үргэлжлүүлэн зохион байгуулах болсонтой холбогдуулан Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын удирдлагууд  гэрээ бүхий 22 лабораторийн төлөөлөгчтэй 2017 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдөр уулзаж зөвлөлдлөө.

Тус уулзалтаар “Элэг бүтэн Монгол” хөтөлбөр, тэр дундаа элэгийн С вирусийн идэвхжил тодорхойлох шинжилгээний явцын тайлан мэдээ, санхүүжилт, цаашид ямар зохион байгуулалтаар, хэрхэн ажиллах талаар мэдээлснээс гадна, уг ажлыг зохион байгуулахад лабораториудад тулгарч буй хүндрэлтэй асуудлуудыг сонсож, хамтран ажиллах талаар зөвлөлдлөө.

Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын байгууллагаас “Элэг бүтэн Монгол” хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэж буй оношлогоо, шинжилгээ, эмчилгээг иргэд даатгуулагчдад хүртээмжтэй, чанартай хүргэх тал дээр анхаарч шат шатны уулзалт, сургалтыг зохион байгуулж байгаа бөгөөд дараагийн уулзалт, сургалтад элэгний С вирусийн эсрэг эмийн жор бичих эрх бүхий 201 эмчийг хамруулахаар төлөвлөөд байна. 

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X