Увс, Өвөрхангай аймгуудад эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын бүрдмэл магадлалыг зохион байгуулав
Увс, Өвөрхангай аймгуудад эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын бүрдмэл магадлалыг зохион байгуулав

Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоолгосон даатгуулагч (иргэн)-ийн  ердийн өвчин, ахуйн болон үйлдвэрлэлийн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвар алдсан шалтгаан,  хувь, хугацааг дахин магадлах, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах зорилгоор Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын бүрдмэл магадлалыг зохион байгуулав.

Бүрдмэл магадлалын бүрэлдэхүүнд Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын дарга, магадлагч эмч нар, Эрүүл мэндийн яамны Мэдрэл, Сэтгэц, Дотор, Гэмтэл, Чих хамар хоолой судлалын мэргэжлийн  салбар зөвлөлийн гишүүд ажиллав.

Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос Эрүүл мэндийн яамны салбар зөвлөлийн гишүүдтэй хамтран мэргэжлийн сургалт зохион байгуулж, аймгийн Бүсийн оношлогоо эмчилгээний төв, Нэгдсэн эмнэлэг, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн нийт 50 гаруй эмч, мэргэжилтнийг хамруулав.

Мөн Аймгийн Засаг дарга, Засаг даргын тамгын газрын дарга, Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 60 гаруй төлөөлөлтэй уулзаж “Хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтоож буй өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам” сэдвээр ярилцан санал бодлоо солилцов.

Бүрдмэл магадлалаар нийт 2127 даатгуулагч /иргэн/-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хугацаа тогтоолтыг дахин магадласнаас 1677 даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацааг хэвээр магадлан, 107 даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацааг цуцлаж, 343 даатгуулагч /иргэн/-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хугацааг сунгаж, Увс аймаг 75,6%, Өвөрхангай аймаг 93%-тай хамруулав.

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X