Санхүүгийн ажилтнуудын нягтлан бодох бүртгэл болон хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэв
Санхүүгийн ажилтнуудын нягтлан бодох бүртгэл болон хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэв
2017-09-25

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас Азийн хөгжлийн банкны “Хүнс тэжээл, нийгмийн халамжийн нэмэлт санхүүжилт” төслийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр “Санхүүгийн ажилтнуудын мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэх” сургалтыг  2017 оны 09 дүгээр сарын 21-23-ны өдрүүдэд зохион байгууллаа.

Сургалтад Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын төв, орон нутгийн байгууллагуудын 120 гаруй санхүүгийн ажилтан, албан хаагчид оролцож, Нягтлан бодох бүртгэлийн болон Төсвийн тухай хууль, Улсын секторын нягтлан бодох бүртгэлийн стандарт, түүний хэрэглээ, Бүртгэлээр тавих хяналт, дотоод аудит, Нийгмийн даатгалын сангийн Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийн шинэчилсэн хувилбар, өөрчлөлтүүд  болон Нийгмийн даатгалын бүртгэлийн мэдээллийн системийн өнөөгийн байдал зэрэг сэдвээр илтгэл сонсож, мэдлэгээ дээшлүүлэв.

Энэ удаагийн сургалтаар Хөдөлмөр, нийгмийн хамгаалалын яам, Сангийн яам, Үндэсний аудитын газар, Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Монголын Мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт,  Интер аудит ХХК зэрэг төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагууд мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч, онол практикийн мэдлэг олгосноороо ач холбогдолтой байлаа.

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын байгууллага үүсч хөгжсөний 75 жилийн ойг тохиолдуулан ажилтан, албан хаагчдаа мэргэшүүлж, чадавхижуулах чиглэлд сургалтыг өргөн хүрээнд, системтэйгээр зохион байгуулж байгаа бөгөөд цаашид сургалт, хөгжлийн ажлуудыг төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулах болно. 

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X