Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос цахим хурал зохион байгууллаа
Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос цахим хурал зохион байгууллаа

ЭМНДЕГ-ын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос 2017 оны 09 сарын 15-ны өдөр цахим хурал зохион байгуулав.

Уг хуралд ЭМНДЕГ-ын дэргэдэх ЭХМТК-ын магадлагч эмч нар, МТТ-ын програм зохиогч Ж.Эрдэнэбат, Нийслэлийн Сүхбаатар, Сонгинохархан, Баянзүрх, Чингэлтэй, Баянгол, Налайх, Багануур дүүрэг, Архангай, Баянхонгор, Булган, Говь-Алтай, Өмнөговь, Дундговь, Дорноговь, Өвөрхангай, Хэнтий, Сэлэнгэ, Дорнод, Орхон, Ховд, Увс, Дархан, Сүхбаатар, Говьсүмбэр, Хөвсгөл, Төв аймгийн ЭМНДХ-ийн дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын магадлагч эмч, нарийн бичгийн дарга нийт 50 хүн оролцов.

Цахим хурлаар Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2017 оны “Тайлангийн маягтын загвар шинэчлэн батлах тухай” А/88 дугаар тушаал, Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын даргын баталсан “Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комиссын үйл ажиллагааг шалгах хяналтын хуудас”-ыг тус тус танилцуулж, цаашид анхаарах асуудлын талаар ярилцаж, санал солилцов.

 

 

ЭХМТК

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X