СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН УРЬДЧИЛСАН ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛЛАА
СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН УРЬДЧИЛСАН ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛЛАА
2017-04-14

     Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулинд зааснаар Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын “Эрүүл мэндийн даатгалыг хөгжүүлэх, даатгалын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний үр дүн, өртөг зардал, шимтгэлийн хувь хэмжээ тогтооход шаардлагатай тооцоо, судалгаа хийх санал боловсруулах, эрх бүхий этгээдэд уламжлан шийдвэрлүүлэх” чиг үүргийн дагуу өртөг тооцох ажлын хэсэг байгуулагдан Азийн хөгжлийн банкны “Эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог бэхжүүлэх нь” төслийн дэмжлэгтэйгээр өрх, сум, тосгоны эрүүл мэндийн төвөөс үзүүлэх зарим тусламж, үйлчилгээний өртгийг тооцож байна.

     Уг ажлын хүрээнд 2016 онд Сэлэнгэ, Сүхбаатар, Завхан аймаг, энэ онд Дундговь, Өвөрхангай аймгуудын бүсийн оношилгооны төв, нэгдсэн эмнэлэг, 2 өрхийн эмнэлэг, 5 сумын эмнэлгүүдэд тус тус ажилласан бөгөөд өнөөдөр төслийн гадаад, дотоод зөвлөхүүдтэй хамтран дараагийн шатны сургалтыг зохион байгуулж, цуглуулсан мэдээллийн судалгааны дүнг урьдчилан танилцуулж, цаашид судалгааны ажлыг үргэлжлүүлэн хийх тухай зөвлөлдөв.
Судалгааны ажлын үр дүнг төслийн баг, гадаад зөвлөх өндрөөр үнэллээ.

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X