Элэгний с вирусын оношилгоо, шинжилгээний зардлыг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хариуцан төлөх боллоо
Элэгний с вирусын оношилгоо, шинжилгээний зардлыг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хариуцан төлөх боллоо

Монгол улсад 2016 оны байдлаар элэгний С вирусийн халдварын тархалт нийт хүн амын 10 гаруй хувийг эзэлж, дэлхийд С вирусийн өндөр тархалттай улс болоод байна.Иймд Монгол улсын засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт Элэгний хорт хавдар, хатуурлын нас баралтыг эрс бууруулах, элэгний С вирусийн голомтыг 2020 он гэхэд устгаж, халдварт тархалтыг таслан зогсоох, “Элэг бүтэн Монгол” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр тусгасан.

Элэгний С вирусийн идэвхжил тодорхойлох эрх бүхий эрүүл мэндийн байгууллагатай даатгалын гэрээ байгуулан, даатгуулагчийн хоёр хүртэлх удаагийн шинжилгээний зардлын төлбөрийг нь гүйцэтгэлээр тооцонЭрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлэх, холбогдох програм хангамжид өөрчлөлт оруулах, дээрх тусламж, үйлчилгээг даатгуулагчдад хөнгөн шуурхай үзүүлж, хяналт тавьж ажиллахыг Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2017 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуралдаанаар шийдвэрлэлээ.

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X