Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх 2016 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тухай тайлан.
Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх 2016 оны бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авалтын тухай тайлан.
2020-08-08

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X