Төрийн үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан ажилтан, албан хаагчдын мэдээлэл
Төрийн үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан ажилтан, албан хаагчдын мэдээлэл
2020-01-27

Овог нэр Албан тушаал  Утасны дугаар Өрөөний дугаар
1 Г.Энхцэнгэл Даргын туслах, дотоод асуудал хариуцсан мэргэжилтэн 324456-403 401
2 Л.Сарнай
Хуулийн зөвлөх/ахлах мэргэжилтэн 328030-502 503
3 Л. Буянхишиг
Архивын ажилтан 328030-108 106
4 С.Сувд-Эрдэнэ Бичиг хэрэг, өргөдөл гомдол хариуцсан мэргэжилтэн  328030-109 109
5 М. Энхнаран
Төрийн байгууллагын үйлчилгээний ажилтан 328030-0 Угтах үйлчилгээ
6 Б.Болор Хэвлэл мэдээлэл хариуцсан  мэргэжилтэн 328030-407 404
7 Д.Отгонцэцэг Мэдээлэл лавлагаа хариуцсан мэргэжилтэн 328030-108 106
8 Л.Ариунтулга Хяналт шинжилгээ үнэлгээ хариуцсан мэргэжилтэн 328030-304 305

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X