“ЗАСГИЙН ГАЗАР 100 ХОНОГ” арга хэмжээний хүрээнд эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас хийж гүйцэтгэсэн ажлын урьдчилсан мэдээ
“ЗАСГИЙН ГАЗАР 100 ХОНОГ” арга хэмжээний хүрээнд эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас хийж гүйцэтгэсэн ажлын урьдчилсан мэдээ
2016-10-13

2016.10.12                                                                                                          Улаанбаатар хот

 

            “Засгийн газар 100 хоног” арга хэмжээний хүрээнд Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын салбарын бодлого шийдвэр, иргэд, даатгуулагч, ажил олгогчдод Нийгмийн даатгалын болон Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг сурталчлах нэгдсэн өдөрлөгийг улсын хэмжээнд нэгдсэн удирдамж, чиглэлээр 2016 оны 10 дугаар сарын 10-12-ны өдрүүдэд зохион байгуулж байна.

            Өдөрлөгийн үеэр төв, орон нутгийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын байгуулагууд иргэд, даатгуулагч, ажил олгогчдод Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг сурталчлан таниулах, нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай иргэдээс гаргасан хүсэлтийг газар дээр нь хууль тогтоомжийн хүрээнд шийдвэрлэх, зөвлөгөө өгөх, иргэдийг эрүүл мэндийн болон нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалд хамруулах ажлуудыг зохион байгуулж байна.

Мөн харилцагч эрүүл мэндийн байгууллага болон эмийн сантай хамтран өдөрлөгт оролцож буй иргэд, даатгуулагчдын даралт үзэх, цусан дахь сахар, холестриныг тодорхойлох, эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгөх, витаминжуулах, эмийн үнийн хөнгөлөлтийн үйлчилгээ үзүүлж байна.

Урьдчилсан байдлаар өдөрлөгийн үеэр улсын хэмжээнд 26 удаа телевиз, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр Нийгмийн даатгалын хууль тогтоомж болон үйл ажиллагаагаа сурталчилж, 109 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 23,1 мянган даатгуулагч,  иргэдэд нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг сурталчлан, гарын авлага, сурталчилгааны материал түгээж, 570 иргэн нийгмийн даатгалын сайн дурын даатгалд, 738 иргэнийг эрүүл мэндийн даатгалд хамруулж нийгмийн даатгалын санд 43,2 сая төгрөгийг төвлөрүүллээ.

Харилцагч эмнэлгийн байгууллага, эмийн сантай хамтран 1474 иргэд даатгуулагчдын даралт үзэх, жин үзэх, зөвлөгөө өгөх зэрэг эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлж, 3518 даатгуулагчдад эмийн үнийн хөнгөлөлт үзүүлэв.

 

ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗАР

ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭ
X