“ЗАСГИЙН ГАЗАР 100 ХОНОГТ” төлөвлөгөөний хүрээнд эрүүл мэнд,нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас хийж гүйцэтгэсэн ажлын мэдээлэл
“ЗАСГИЙН ГАЗАР 100 ХОНОГТ” төлөвлөгөөний хүрээнд эрүүл мэнд,нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас хийж гүйцэтгэсэн ажлын мэдээлэл
2020-08-08

2016 оны 10 дугаар сар 10                                                                            Улаанбаатар хот  

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны Төрийн нарийн бичгийн даргын баталсан Засгийн газрын 100 хоногт хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөөний хүрээнд Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгээд байна.

Нэг. Төлөвлөгөөний “Тэтгэврийн зээлийн хүүг үе шаттай бууруулах ажлын хүрээнд:

1.1.2013 онд батлагдсан Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 33 тоот “Нийгмийн даатгалын сангийн чөлөөт үлдэгдэл, хуримтлалын сангаас арилжааны банкинд мөнгөн хадгаламж хэлбэрээр байршуулах журам”-ын 3.3-т “Мөнгөн хадгаламж байршуулах арилжааны банкыг нийгмийн даатгалын үйлчилгээ үзүүлж байгаа хувь хэмжээтэй дүйцүүлэн сонгож байх” заалтыг нэмж оруулах саналын төслийг Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлд хүргүүлэхэд бэлэн болсон. Энэ заалт батлагдсанаар тэтгэвэр, тэтгэмж олгох үйлчилгээ үзүүлж байгаа арилжааны банкуудад байрших мөнгөн хадгаламжийн хэмжээ нэмэгдэж тэтгэвэр, тэтгэмж авагчдад олгох зээлийн таатай нөхцөл бүрдэх боломж бүрдэнэ.

Нэг.Төлөвлөгөөний “Нийгмийн даатгалд хамрагдагчдын цар хүрээг нэмэгдүүлж, бааз суурийг өргөжүүлэх ажлын хүрээнд:

1.1.Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 45 дугаар тогтоолоор баталсан “Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн Нийгмийн даатгалын хамрах хүрээг өргөтгөж, тэтгэврийн даатгалын тогтолцоог шинэчлэх ажлын хүрээнд иргэд даатгуулагч, аймаг (дүүрэг)-ийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн байцаагч, ажилтнуудаас гаргасан хүсэлт, даатгуулагч, иргэдэд нийгмийн даатгалын үйлчилгээг шуурхай, чирэгдэлгүй үзүүлэх зорилгоор нийгмийн даатгалд сайн дураар даатгуулсан тухай гэрээний загвар (НД №10)-ыг шинэчлэн боловсруулж батлуулахаар Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд хүргүүлсэн.

1.2.Малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид, албан бус салбарт ажиллагчдад зориулсан тэтгэврийн даатгалын тусгай хөтөлбөрийг боловсруулах ажлын хүрээнд хууль эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх, төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг сурталчилах, арилжааны банкуудтай хамтран ухаалаг банк, ухаалаг гар утас үйл ажиллагааг ашиглан малчид, хувиараа хөдөмөр эрхлэгчид гар утсаараа шимтгэлээ төлдөг, нийгмийн даатгалын тухай хуультай холбоотой бусад мэдээллийг авдаг боломж бүрдүүлэх, олон улсын байгууллага, төсөл хөтөлбөрийн байгууллагуудтай хамтран малчид, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийн нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалын талаарх мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, даатгуулахын ач холбогдлыг ойлгуулах, гарын авлага бэлтгэх, сургалт зохион байгуулахзэрэг ажлуудыг тусгасан Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайд, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын хамтарсан албан даалгаврын төслийг боловсруулж шийдвэрүүлэхээр Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яаманд хүргүүлсэн.

 “Засгийн газар 100 хоногт” арга хэмжээний хүрээнд Нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг сурталчлах, иргэдэд даатгуулагчдад зөвлөгөө өгөх чиглэлээр Нийслэлийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсүүд дараах газруудад өдөрлөгийн арга хэмжээг зохион байгуулж байна.

  № Дүүргийн нэр Хугацаа Зохион байгуулах газар
    1     Баянгол дүүрэг   2016.10.10-2016.10.12 Улсын нэгдсэн III эмнэлэг Дүүргийн ЭМНэгдэл Номин супер маркет Төмөр замын Дээд Сургууль Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв Албан бус боловсролын Гэгээрэл төв Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэс
  2   Баянзүрх дүүрэг 2016.10.10 Нарантуул ОУХТөв
2016.10.11 Дүнжингарав Худалдааны төв Да хүрээ худалдааны төв
2016.10.12 Амгалан зах
  3   Чингэлтэй дүүрэг 2016.10.10 Бөмбөгөр-2 төв
2016.10.11 Эрүүл мэндийн нэгдэл 50 дугаар сургууль
2016.10.12 Нарантуул ОУХТөв
          4           Хан-Уул дүүрэг 2016.10.10 Мишээл төв Өлзийт хороолол Сансар бөөний худалдааны төв ХААН банк
2016.10.11 Мишээл төв Соёлын төв Яармаг худалдааны төв Буянт-Ухаа Биокомбинат
2016.10.12 Бүх хороод дээр
    5     Сүхбаатар дүүрэг 2016.10.10-2016.10.12 Циркийн талбай Сүхбаатар дүүргийн 15-р хороо Дамбадаржаа хорооны байранд Бэлх плаза Худалдааны төв 100 айл BSB ХХК
    6     Сонгинорхайрхан дүүрэг 2016.10.10 Талх чихэр ХХК, ТЭСО ХХК
2016.10.11 21-р хороо Партизаны САА
2016.10.12 Хархорин худалдааны төв Тасгийн байранд
  7   Налайх дүүрэг 2016.10.10 Эрүүл мэндийн нэгдэл
2016.10.11 Назур түшиг ХХК
2016.10.12 Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв “Чандмань налайх” ХХК
8 Багануур дүүрэг 2016.10.10 Худалдааны төв
2016.10.11 2, 3, 4 хороо, Боловсрол цогцолбор
2016.10.12 1, 5 хороо, Багануур ХК
9 Багахангай дүүрэг 2016.10.11 2 дугаар хороо
2016.10.12 1 дүгээр хороо

“ЗАСГИЙН ГАЗАР 100 ХОНОГ” АРГА ХЭМЖЭЭ

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас “Засгийн газар 100 хоног” арга хэмжээг улсын хэмжээнд нэгдсэн журмаар 2016 оны 10 дугаар сарын 10-12-ны өдрүүдэд зохион байгуулах бөгөөд энэхүү арга хэмжээний үеэр иргэд, даатгуулагч, ажил олгогчдод Нийгмийн болон Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийг сурталчлах, хуулийн хэрэгжилтийн талаар зөвлөгөө өгөх чиглэлээр ажиллана. Энэхүү арга хэмжээ зохион байгуулах ажлын хэсэг, хийж гүйцэтгэх ажлын удирдамжийг Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2016 оны А/26 тоот тушаалаар батлуулан орон нутгийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсүүдэд хүргүүлсэн.

X