Тендерийн үр дүн
2014-11-01

НЭЭЛТТЭЙ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТ Д/Д Төсөл, арга хэмжээ Шалгарсан ААНБ Шалгараагүй ААНБ 1. Говь-Алтай аймгийн НДХ-ийн барилга /ГАЛ/БУ/14-01/ Айргийн хад ХХК -“ ХОНГОР БУУРАЛ” ХХК - ГУУЛИН ТАЛ ХХК - ЦАГААН СЭЭР ХХК - БИ БИ  БИ БРОДЕРС БУЯННЭМЭХ ИНТЕР” ТҮНШЛЭЛ  ХХК 2 ННДГ, НХҮГ нэгдсэн барилга /ННД/БУ/2014/01/ Алтан…


2014-10-15

Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан  сэргийлэх, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт, сурталчилгаа явуулах аж ахуйн нэгж, байгууллагын сонгон шалгаруултад тэнцсэн байгууллага   № Аймаг, дүүргийн нэр Сургалтын байгууллага Тайлбар 1 Чингэлтэй дүүрэг МҮЭХолбооны  "Хөдөлмөр сургалтын төв"…


X