Нийгмийн даатгалын мэдээ
2017-04-14

     Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулинд зааснаар Эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын “Эрүүл мэндийн даатгалыг хөгжүүлэх, даатгалын үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох, эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний үр дүн, өртөг зардал, шимтгэлийн хувь хэмжээ тогтооход шаардлагатай тооцоо, судалгаа хийх санал боловсруулах, эрх бүхий этгээдэд уламжлан шийдвэрлүүлэх” чиг үүргийн дагуу өртөг тооцох ажлын хэсэг байгуулагдан Азийн хөгжлийн банкны &ld


X