Мэдээ мэдээлэл
2021-01-22

 Нийгмийн даатгалын байгууллага нь Тэтгэмжийн болон Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний даатгалын сангаас хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны, жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж бодох, олгох, хяналт тавих үйл ажиллагааг эрхлэн гүйцэтгэж байгаа бөгөөд сүүлийн 5 жилийн байдлаар жилд 180 мянга орчим даатгуулагчид тэтгэмжийн зардал олгосон байна. Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын 2015 оны “Журам шинэчлэн батлах тухай” А/30…


2021-01-04

Төсөл Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын ын 2021 оны .. сарын ....-ний өдрийн ...  дугаар тушаалын хавсралт       ЭМНЭЛГИЙН ХУУДАС ОЛГОХ, ХЯНАХ ЖУРАМ   Нэг. Нийтлэг үндэслэл  1.1. Энэхүү журмаар Нийгмийн даатгалын тухай хуульд заасны дагуу ердийн өвчин, ахуйн болон үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас хөдөлмөрийн чадвар түр алдсан, жирэмсний…


2020-12-29

Сайн дурын даатгалын цахим системийг нэвтрүүлсэнээр даатгуулагч шинээр сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах, сунгах, шилжилт хөдөлгөөнөө бүртгүүлэх, шимтгэлийн төлбөрөө төлөхийн тулд заавал нийгмийн даатгалын хэлтэс, банкны салбар дээр дугаарлах шаардлагагүй боллоо. Даатгуулагч “Нийгмийн даатгал” гар утасны аппликэйшн болон даатгуулагчид зориулсан вэбээр нэвтрэн дээрх үйлчилгээнүүдийг орон зай, цаг хугацааны хамааралгүй авч байна. 1066 даатгуулагч


2020-12-27

Даатгуулагч, ажил олгогчид нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн лавлагаагаа хүссэн үедээ, дурын газраас, үнэ төлбөргүй хэвлэн ашиглах боломжтой болсон. Даатгуулагчид зориулсан вэбээс 91.9 мянган даатгуулагч, 22.2 мянган ажил олгогч нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тодорхойлолтоо хэвлэн ашигласан байна. Харин  ажил олгогч, даатгуулагчид ТҮЦ машинаас 4 төрлийн лавлагаа, тодорхойлолтыг 180.0 мянган удаа…


2020-12-27

Иргэний тэтгэвэр барьцаалсан зээлийн төлбөрийг төрөөс нэг удаа төлөх тухай хуулийн хүрээнд нийтдээ 228.6 мянган иргэний 694.9 тэрбум төгрөгийн тэтгэврийн зээлийг чөлөөллөө. Тэтгэвэр авагчид тэтгэврээ бүрэн авснаар тэдний нийгмийн баталгаа хангагдаж, амжиргааны түвшин сайжрахад  бодит нөлөө…


2020-12-26

Засгийн газар, Улсын онцгой комиссын шийдвэрийн дагуу 2021 оны 01 дүгээр сарын 06-ны өдөр хүртэл Улаанбаатар хотын ажил олгогч, даатгуулагч та бүхэн хэлтэстэйгээ утсаар болон цахимаар мэдээлэл солилцож, шуудангаар баримт бичгээ илгээнэ…


2020-12-26

Мэргэшсэн зөвлөгөө мэдээллээр иргэд, даатгуулагчдыг хангах зорилготой дуудлагын төв /call center 7777-1289/ ажиллаж байна.  2020 онд 149.5 мянган иргэнд утсаар, 16.1 мянган даатгуулагчид цахимаар зөвлөгөө мэдээлэл өглөө. Манай төв нь харааны бэрхшээлтэй 2, ахмад насны 2 иргэний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжин, ажиллуулдагаараа…


2020-12-26

Иргэн, даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацааг амбулаторийн карт, төрөлжсөн мэргэжлийн үзлэг шинжилгээний дүгнэлт, Эмнэлэг хяналтын комиссын хурлын саналыг үндэслэн иргэнийг ирүүлэхгүйгээр цахимаар шийдвэрлэж байна. Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах 31 комисс 9.3 мянган иргэний хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг шинээр тогтоож, 63.3 мянган хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг сунгаж, 6.1 мянган иргэний хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг цуцлан, нийт 78.7 мянган иргэний…


2020-12-24

БНСУ дахь Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээний төвийн Нийгмийн даатгалын тасаг нь 2020 онд нийгмийн даатгалын санд нийт 1.5 тэрбум вон буюу 3.1 тэрбум төгрөгийн шимтгэлийн орлогыг төвлөрүүлж, хөдөлмөрийн гэрээтэй 5369 албан журмын даатгуулагч, 797 сайн дурын даатгуулагчийнхаа нийгмийн баталгааг ханган ажиллалаа. Тус тасаг нь үйл ажиллагаа явуулж эхэлснээсээ хойш 13 жилийн хугацаанд Монгол Улсын нийгмийн даатгалын санд БНСУ-д…


2020-12-24

БНСУ-д хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг үзүүлдэг Монголын салбар нэгж байдгийг бид тэр бүр мэддэггүй. Харин Солонгос улсад ажиллаж амьдардаг иргэд “Нэг цэг” гэхээр андахгүй. Харь оронд өөрийн орны иргэдийнхээ эрх ашгийг хамгаалж ажилладаг тус төвийн дарга Д.Баярмандахтай ярилцлаа. -       Юуны түрүүнд БНСУ-д Монгол Улсын хичнээн иргэн байдаг, тэр дундаа оршин суух зөвшөөрөлтэй, байнгын визтэй иргэдийн аж байдлын талаар…


2020-12-22

Хүүхдээ 3 нас хүртэл асрах чөлөөтэй байгаа эхэд нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хөнгөлөлт үзүүлж эхэллээ. Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хуулийн дагуу жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж авах эрх нь үүссэн сайн дурын даатгуулагч эхийн хүүхдээ асрах хугацаанд шимтгэлийн 50 хувийг тэтгэмжийн даатгалын сангаас; бусад эхийн шимтгэлийн 50 хувийг улсын төсвөөс хариуцан төллөө. Хуулийн үйлчлэлд 17140 эх хамрагдаж шимтгэлийн хөнгөлөлтөд 3.1…


2020-12-22

Сайн дураар даатгуулагч эхэд жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийг 2020 оноос эхлэн даатгуулагчийн шимтгэл төлсөн 12 сарын орлогын дунджаас 100 хувиар тооцон олгож эхэллээ. Өмнө нь 70 хувиар тооцдог байсан ба тус хуулийн үр дүнд  11.3 мянган даатгуулагч эх 3.0 тэрбум төгрөгийг тэтгэмж дээрээ нэмж…


2020-12-22

 “Солонгос-Японы тэтгэврийн даатгалын тогтолцоо сэдэвт семинар”-т Японы олон улсын хамтын ажиллагааны Жайка байгууллагын Монгол дахь суурин төлөөлөгчийн газрын урилгаар Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын албан хаагчид оролцлоо. Хэлэлцүүлгийн үеэр Японы нийгмийн хамгааллын судалгааны хүрээлэнгийн Нийгмийн хамгааллын суурь онолын судалгааны дарга Сато “Зүүн Ази дахь Японы тогтолцооны онцлог” сэдвээр, БНСУ-ын Эрүүл мэнд нийгмийн…


2020-12-21

2020 оны эхний 11 сарын байдлаар нийгмийн даатгалын санд 1.7 их наяд төгрөгийн орлого бүрдүүлсэн бол зарлагын санхүүжилтэд 2.2 их наяд төгрөг зарцуулж, 644.2 мян.хүнд тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр, зардал олгон үйлчилгээ үзүүллээ. Өөрөөр хэлбэл бид Монгол Улсын таван хүн тутмын нэгийнх нь санхүүгийн эрсдэлийг хуваалцаж, нийгмийн даатгалын үйлчилгээ үзүүлж…


2020-12-21

Нийгмийн даатгалын байгуулага нийт 48.8 мянган ажил олгогч, 1 сая 16 мянган иргэнийг даатгалд хамрууллаа. Бид шинээр 3,8 мянган ажил олгогч, 111.0 мянган албан журмын даатгуулагч, 60.5 мянган сайн дурын даатгуулагчийг хамруулсанаар нийгмийн даатгалын хамрах хүрээ улам бүр өргөжин тэлж…


2020-12-15

Өнөөдрийн /2020.12.15/ хэлэлцүүлэгт Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо, Монголын ажил олгогч, эздийн нэгдсэн холбоо,  Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллага, Нийгмийн даатгалын төв, орон нутгийн байгууллагын албан хаагчид болон судлаачид нийт 65 оролцогч хамрагдлаа.   Албан бус эдийн засагт ажиллагсдыг нийгмийн даатгалд хамруулах чиглэлээр хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаар НДЕГ-ын мэргэжилтэн…


2020-12-07

Өнөөдөр /2020.12.07/ Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагатай хамтран “Албан бус эдийн засагт ажиллагсадыг нийгмийн даатгалд хамруулах нь” хэлэлцүүлийг цахимаар зохион байгууллаа. Хэлэлцүүлэгт Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо, Монголын ажил олгогч, эздийн нэгдсэн холбоо,  Үндэсний статистикийн газар болон зохион байгуулагч байгууллагуудын 31 албан хаагч, судлаачид оролцсон. …


2020-11-30

2020 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр Маргааш /2020.12.01/ нийгмийн даатгалын байгууллагаас 446.4 мянган тэтгэвэр авагчдад 185.0 тэрбум төгрөгийн тэтгэврийг арилжааны 6 банкаар дамжуулан олгоно. Тодруулбал 353.5 мянган даатгуулагчид өндөр насны, 71.9 мянган даатгуулагчид тахир дутуугийн, 21.0 мянган иргэнд тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр олгох юм. Корона вирус нь ахимаг насны, архаг хууч өвчтэй хүмүүст өндөр эрсдэлтэй тул Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам,…


X