Custom Error Message: SELECT * FROM v1_comment WHERE `obj_type` = 'news' and `obj_id` = '1088' ORDER BY id ASC LIMIT 1000 
MySQL ErrorNo: 1146
MySQL ErrorMsg: Table 'wwwndaa_ndaatgal.v1_comment' doesn't exist
 
Нийгмийн даатгал - ”Тэтгэврийн тогтоолт, олголтыг шалгах” аяныг дүгнэж нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа
Facebook хуудас ЭМНДЕГ Холбоо барих
Үндсэн цэс
Түгээмэл асуулт, хариулт

”Тэтгэврийн тогтоолт, олголтыг шалгах” аяныг дүгнэж нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

”Тэтгэврийн тогтоолт, олголтыг шалгах” аяныг дүгнэж нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа

Монгол Улсын Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2016 оы А/319 дугаар тушаал,  Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын даргын 2017 оны А/11 дугаар тушаалаар баталсан “Тэтгэврийн тогтоолт, олголтыг шалгах аян зохион байгуулах ажил”-ын хүрээнд аймаг, нийслэлийн дүүргийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтэст хийсэн шалгалтаар илэрсэн зөрчилд дүгнэлт хийх зорилгоор ЭМНДЕГ-ын Хяналт, шалгалтын газар, НЭМНДГ-ын Хяналт, шалгалтын хэлтсийн удирдлагууд болон байцаагч ажилтнууд оролцсон нээлттэй хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

Уг хэлэлцүүлгээр Нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль болон хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон журам, аргачлал, чиглэл хэрхэн мөрдөгдөж байгааг ярилцаж хууль эрх зүйн хүрээнд өөрчлөлт оруулах, цаашид дахин боловсруулж сайжруулах талаар санал боловсруулж ЭМНДЕГ-ын Бодлогын хэрэгжилт, судалгааны газарт хүргүүлэхээр  боллоо.   

Асуулт хариулт
Асуулт:
“Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хууль” мөрдсөнөөс хойш баримт бичгээ бүрдүүлж чадалгүй нас барсан иргэдийн ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцуулах боломжтой
Хариулт:
/ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцохтой холбогдсон иргэдийн асуултад хариулт/ Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь цалингийн сан...
Санал асуулга
Нэвтрэх
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг: