Facebook хуудас ЭМНДЕГ Холбоо барих
Үндсэн цэс
Түгээмэл асуулт, хариулт

ЭМНЭЛЭГ ХӨДӨЛМӨРИЙН МАГАДЛАХ ТӨВ КОМИССООС ЦАХИМ ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ЭМНЭЛЭГ ХӨДӨЛМӨРИЙН МАГАДЛАХ ТӨВ КОМИССООС ЦАХИМ ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

 

ЭМНДЕГ-ын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос ЭМЯ-тай хамтран 2017 оны 02 дугаар сарын 09-ний өдөр цахим хурал зохион байгуулав.

Уг хуралд ЭМЯ болон тус яамны дэргэдэх мэдрэл, дотор, чих хамар хоолой, арьс, гэмтэл, сэтгэцийн мэргэжлийн салбар зөвлөлүүд, Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссын нарийн бичгийн дарга, магадлагч эмч нар, Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын харьяа Хорихын нэгдсэн эмнэлгийн төлөөлөл, Нийслэлийн дүүргүүд, 21 аймгийн Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах комисс, Эмнэлэг хяналтын комиссын дарга, гишүүд нийт 230 гаруй хүн оролцов.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамны сайдыг хөдөө орон нутагт ажиллах үеэр даатгуулагч (иргэн)-аас хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь, хугацаа тогтоохтой холбоотой гарсан санал гомдлын дагуу “Даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах ердийн өвчний жагсаалт, хувь хэмжээ, хугацаа”-ны хэрэгжилтэд үнэлгээ хийх ажлын хэсэг ажилласнаар шинэчлэн баталсан Эрүүл мэндийн сайд, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2017 оны “Даатгуулагч (иргэн)-ийн хөдөлмөрийн чадвар алдалтыг тогтооход баримтлах өвчний жагсаалт, хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хугацааг шинэчлэн батлах тухай” А/39, А/12 тоот тушаалыг уг хурлаар танилцуулж, цаашид анхаарах асуудлын талаар ярилцаж санал солилцов.

Асуулт хариулт
Асуулт:
Нийгмийн даатгалын шимтгэл ногдуулна
Хариулт:
-Ажилчин албан хаагчид олгож буй хоол, унааны зардал, түлээ, нүүрсний үнийн хөнгөлөлтөнд нийгмийн даатгалын шимтгэл ногдуулах уу? -Нийгмийн даатгалын...
Санал асуулга
Нэвтрэх
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг: