Орон нутаг
Үндсэн цэс
Асуулт хариулт
Асуулт:
Нийгмийн даатгалд заавал даатгуулах ёстой
Хариулт:
-Гэрээт ажлын хөлснөөс нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөх ёстой юу? -Монгол улсын Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн 4 зүйлийн 4.2.1-д өмчийн бүх хэвшли...
Санал асуулга
Хайлтын үр дүн
2014 оны 11 сарын 25
Тендерийн урилга Огноо: 2014/11/21 Материал хүлээж авах сүүлийн хугацаа: 2014/12/22 14:00 Тендер шалгаруулалтын нэр: Баянзүрх дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилга Улаанбаатар хот Баянзүрх дүүрэг Тендер шалгаруулалтын дугаар: БЗД/БУ/14-04 Нийгмийн даа...
2014 оны 11 сарын 24
Тендерийн урилга Огноо: 2014/11/17 Материал хүлээж авах сүүлийн хугацаа: 2014/11/17 11:00 Тендер шалгаруулалтын нэр: Налайх дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтсийн барилга Улаанбаатар хот Налайх дүүрэг Тендер шалгаруулалтын дугаар: НАЛ/БУ/14-03 Нийгмийн даатга...
2014 оны 11 сарын 17
Нийгмийн даатгалын төв, орон нутгийн байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх, нийгмийн даатгалын үйлчилгээг иргэдэд шуурхай, чирэгдэлгүй хүргэх нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор Дорнод аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн ажилтнуудад Чанарын удирдлагын тогтолцооны олон улс...
2014 оны 11 сарын 01
НЭЭЛТТЭЙ ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТ Д/Д Төсөл, арга хэмжээ Шалгарсан ААНБ Шалгараагүй ААНБ 1. Говь-Алтай аймгийн НДХ-ийн барилга /ГАЛ/БУ/14-01/ Айргийн хад ХХК -“ ХОНГОР БУУРАЛ” ХХК - ГУУЛИН ТАЛ ХХК - ЦА...
2014 оны 11 сарын 01
д/д Төслийн нэр/хугацаа Хэрэгжих хугацаа Хамтран ажиллах байгууллага Төслийн төсөв Товч мэдээлэл 1 Хүнс тэжээл, нийгмийн халамжийн төсөл, хөтөлбөр 2014 он Азийн хөгжлийн банк $ 23,770 Бодлого...
Видео мэдээ
Нэвтрэх
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг: