Үндсэн цэс
Орон нутаг
НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Асуулт хариулт
Асуулт:
Эрүүл мэндийн болон ажилгүйдлийн даатгалаас чөлөөлөгдөнө
Хариулт:
-Аж ахуйн нэгж, байгууллагад ажиллаж буй тэтгэвэр авагчийн хувьд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг хэдэн хувиар төлөх вэ? Даатгалын ямар төрлөөс чөлөөлөгд...
Санал асуулга
Хайлтын үр дүн
2014 оны 04 сарын 14
Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлал нь даатгуулагчдын ердийн өвчин, ахуйн болон үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчин, хурц хордлогын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа алдсан шалтгаан, хувь хэмжээ, хугацаа болон хөдөлмөрийн тусгай нөхцөл тогтоох мэргэжлийн үйл а...
2014 оны 03 сарын 27
2014 оны 03 сарын 17
Малчдыг нийгмийн болон эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах ажлын явц, байдлын талаар Тантай ярилцах гэсэн юм. Малчид нийгмийн даатгалд ямар хэлбэрээр даатгуулах уу, хууль эрх зүйн зохицуулалтын талаар ярина үү? Малчид нийгмийн даатгалд сайн дурын хэлбэрээр ха...
2014 оны 03 сарын 17
Ажилласан жил, тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн тооцох тухай хуулийн үйлчлэлд хамрагдах иргэдийг бүртгэх хугацаа 2013 оны 10 дугаар сарын 1-нд дуусгавар болсон. Гэвч энэ оны 2 дугаар сарын 1-ээс дээрх хуулийн дагуу зарим иргэдийн бүртгэх тухай яригдаж б...
Видео мэдээ
Нэвтрэх
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг: