Facebook хуудас ЭМНДЕГ Холбоо барих
Цахим үйлчилгээ
Үндсэн цэс
Түгээмэл асуулт, хариулт
Бусад мэдээ мэдээллүүд
2012 оны 09 сарын 10
Багануур дүүрэг Банкны нэр Дансны дугаар Төрийн банк 330700001638 Голомт банк 4601029891 Хаан банк 5750180162 Капитал банк 2021000750 Хас банк 5000333425 Багахангай дүүрэг Банкны нэр Дансн...
2011 оны 09 сарын 30
Ажил олгогчид , Даатгуулагчид болон тэтгэвэр, тэтгэмж авагчид нь нийгмийн даатгалын байгуулагад дараах өргөдөл гомдлыг гаргаж болно. Үүнд 1. Тэтгэвэр анх тогтоолгоход 2. Тэтгэврээ өөрчлөн бодуулах үе 3. Тэтгэмж авахад 4. Нийгмийн даатгалын байгууллага бо...
2011 оны 09 сарын 30
Ажил олгогч байгуулага нь шилжилт хийлгэхдээ тухайн нийгмийн даатгалын хэлтэстээ албан хүсэлтээ гаргаж шилжүүлгээ хийлгэнэ. Заавал даатгуулагчийн хувьд ажлаас гарсан тохиолдолд нийгмийн даатгалын дэвтэрт халагдсан тухай тушаалын бичилтийг хийлгэсний дар...
2011 оны 09 сарын 30
Нэг. Ямар төрлийн лавлагааг та нийгмийн даатгалын байгууллагаас авах боломжтой вэ? Нийгмийн даатгалын байгууллагын архивын баримтаас иргэд, байгууллагын хүсэлтээр дараах лавлагааг олгоно. Үүнд: 1. 1991-1994 онд ажил олгогч байгууллага нийгмийн даатгалд шимтг...
2011 оны 09 сарын 30
Аж ахуйн нэгж байгууллага нь Монгол Улсын бүртгэлд бүртгүүлэн гэрчилгээ авснаас хойш иргэнтэй хөдөлмөрийн болон хөлсөөр ажиллах, ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулан ажлын байраар ханган цалин хөлс олгосон тохиолдолд нийгмийн даатгалд албан журмаар даатгуулах үүрэг...
Асуулт хариулт
Асуулт:
Оюутнууд сургуулийнхаа харьялагдах нутаг дэвсгэрийн нийгмийн даатгалын хэлтэст хүсэлтээ гаргана
Хариулт:
-Оюутан, суралцагчид хэрхэн шимтгэлээ төлүүлэх вэ? -Оюутан, суралцагчид суралцаж байгаа их, дээд сургууль, коллеж, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн...
Санал асуулга
Нэвтрэх
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг: