Үндсэн цэс
Шилэн данс
Асуулт хариулт
Асуулт:
Эрүүл мэндийн болон ажилгүйдлийн даатгалаас чөлөөлөгдөнө
Хариулт:
-Аж ахуйн нэгж, байгууллагад ажиллаж буй тэтгэвэр авагчийн хувьд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг хэдэн хувиар төлөх вэ? Даатгалын ямар төрлөөс чөлөөлөгд...
Санал асуулга

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ХАРИЛЦААНД ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

2016 оны 05 сарын 25
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар (НДЕГ)-ын дэргэдэх Эрүүл мэндийн даатгалын газар (ЭМДГ) болон АХБ-ны “Эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоог бэхжүүлэх нь” төсөл хамтран эрүүл мэндийн даатгалын харилцаанд оролцогч талуудад зориулан сургалт-хэлэлцүүлгийг 2016 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр...
Мэдээ мэдээллүүд
2016 оны 05 сарын 25
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эрүүл мэндийн даатгалын газар, Дорнод аймгийн Нийгмийн да...
2016 оны 05 сарын 25
Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл (НДҮЗ)-ийн 2016 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдрийн хурлаар Эрүүл мэн...
2016 оны 05 сарын 18
Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 36 сараас доошгуй хугацаагаар төлсөн даатгуулагч ердийн евчи...
2016 оны 05 сарын 17
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар нь Эрүүл мэндийн даатгалын тух...
2016 оны 05 сарын 11
Нийгмийн даатгалын байгууллага нь байгуулагын соёлыг төлөвшүүлэх, менежментийн чадавхийг бэхжүүлэх, ...
2016 оны 05 сарын 09
Нийгмийн даатгалд Даатгуулагчийг үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчнөөс урьдчилан сэрг...
2016 оны 05 сарын 09
Монгол Улс, Бүгд Найрамдах Турк Улсын хоорондын нийгмийн хамгааллын салбарт хамтран ажиллах тухай хэ...
2016 оны 05 сарын 06
Нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын дэргэдэх Эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлах төв комиссоос эмнэлэг хөдөлм...
2016 оны 05 сарын 03
Хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын салбарын ажилтны өдөрт зориулан Хүн амын хөгжил нийгмийн хамга...
Видео мэдээ
Нэвтрэх
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг: