Custom Error Message: SELECT * FROM v1_comment WHERE `obj_type` = 'news' and `obj_id` = '208' ORDER BY id ASC LIMIT 1000 
MySQL ErrorNo: 1146
MySQL ErrorMsg: Table 'wwwndaa_ndaatgal.v1_comment' doesn't exist
 
Нийгмийн даатгал - Оршуулгын тэтгэмж
Facebook хуудас ЭМНДЕГ Холбоо барих
Үндсэн цэс
Түгээмэл асуулт, хариулт

Оршуулгын тэтгэмж

Оршуулгын тэтгэмж

Оршуулгын тэтгэмж авах эрх

- Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг нийтдээ 36 сараас доошгүй хугацаагаар төлсөн даатгуулагч нь ердийн өвчин, ахуйн ослын улмаас нас барсан бол
- Үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний улмаас нас барсан даатгуулагчийн шимтгэл төлсөн хугацааг харгалзахгүйгээр
- Нийгмийн даатгалын тухай хуульд заасан тэтгэвэр, тэтгэмж авч байсан иргэн нас барвал түүний оршуулгад зориулан оршуулгын тэтгэмж олгоно.

Оршуулгын тэтгэмжийн хэмжээ

Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын байгууллага нь нас барсан даатгуулагчийн оршуулгад зориулан түүний ар гэрт 1 000 000 төгрөгийн тэтгэмжийг (Нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн 2016 оны 16 дугаар тогтоолоор тогтоосон) нэг удаа олгоно.

Бүрдүүлэхбаримт бичиг:

- Нас барсан даатгуулагчийн хөдөлмөрийн дэвтэр
- Нас барсан даатгуулагчийн нийгмийн даатгалын дэвтэр
- Нас барсны гэрчилгээ
- Өргөдөл

Бусад мэдээллүүд
2017 оны 01 сарын 20
Даатгуулагчийн хөдөлмөрийн чадвар түр алдсаны тэтгэмж авах эрх - Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг ердийн өвчин, ахуйн ослын улмаас хөдөлмөрийн чадвараа түр хугацаагаар алдахаас өмнө 3 ба түүнээс дээш сарын хугацаагаар төлсөн байх Даатгуулагч хөдөлмөрийн чадв...
2017 оны 01 сарын 20
Даатгуулагчийн жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж авах эрх- Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг жирэмсний чөлөө авахаас өмнө 12 сараас доошгүй хугацаанд, үүнээс сүүлийн 6 сард нь тасралтгүй төлсөн байх- Тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл төлөх дээрх хугацааг хангасан даа...
2017 оны 01 сарын 20
“Тэтгэмж” гэж хөдөлмөрийн чадвараа түр алдах, жирэмслэх, амаржих, нас барах тохиолдолд даатгуулагчид нийгмийн даатгалын сангаас нэг удаа олгох мөнгөн хөрөнгө юм. Хэрэв та нийгмийн даатгалын тухай хуульд заасан болзол, журмын дагуу тэтгэмжийн да...
Асуулт хариулт
Асуулт:
Магадлан итгэмжлэгдсэн хувийн эмнэлэгт эмчлүүлсэн тохиолдолд эмд-ын сангаас эмчилгээний зардлаа гаргуулж болно
Хариулт:
-Даатгуулагч хувийн эмнэлэг, эмийн сангаар үйлчлүүлж болох уу? -Болно. Гэхдээ тухайн орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл авс...
Санал асуулга
Нэвтрэх
Нэвтрэх нэр:
Нууц үг: